ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

11-01-2018 Προσφορά για εξαήμερη εκδρομή των μαθητών–τριών της Γ΄ τάξης του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. και του ΓΕ.Λ. Δεσκάτης

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πληροφορίες :

ΤΗΛ.- FΑΧ: 2462032756

Τ.Κ.: 51200

 

ΘΕΜΑ: «Προσφορά για εξαήμερη εκδρομή των μαθητών–τριών της Γ΄ τάξης του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. και του ΓΕ.Λ. Δεσκάτης».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εσώκλειστη σφραγισμένη προσφορά για την εκδρομή της  Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.- ΓΕ.Λ.  Δεσκάτης, που θα γίνει στην Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) από 26/03/2018 μέχρι και 31/03/2018.

Η προσφορά να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. 1. Διαδρομή Δεσκάτη – Θεσ/νίκη με λεωφορείο και Θεσ/νίκη - Κρήτη με αεροπλάνο και επιστροφή ομοίως.
 2. 2. Πέντε διανυκτερεύσεις (δύο στα Χανιά και τρεις στο Ηράκλειο).
 3. 3. Μαθητές-τριες που θα πάρουν μέρος στην εκδρομή: 39 (τριάντα εννιά).
 4. 4. Ξενοδοχείο κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων με ημιδιατροφή (πρωινό-βραδινό). Για κάθε ξενοδοχείο να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή και ο τύπος των προσφερόμενων γευμάτων (μενού – μπουφέ). Επιπλέον να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα διαθεσιμότητας των ξενοδοχείων.
 5. 5. Ταξιδιωτική Ασφάλιση. Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί το Γενικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 6. 6. Τρεις καθηγητές δωρεάν (μονόκλινα δωμάτια).
 7. 7. Διαμονή στο ξενοδοχείο σε 11 (έντεκα) τρίκλινα και 3 (τρία) δίκλινα δωμάτια (όχι ράντζα) του κεντρικού κτηρίου και όχι Bungalows.
 8. 8. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής ανά ημέρα.
 9. 9. Οι μετακινήσεις θα γίνουν με λεωφορείο αγκαζέ εκπροσώπου του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των νυχτερινών μετακινήσεων για διασκέδαση (σύνολο 5).
 10. 10. Ουδεμία αύξηση επιτρέπεται μετά την κατάθεση της προσφοράς.

Σημείωση

 • Η επιλογή των όρων της  προσφοράς έγινε με τη συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη των προέδρων των τμημάτων της Γ΄  Τάξης του Μανουσάκειου Επαγγελματικού και του Γενικού Λυκείου  Δεσκάτης.
 • Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση την προσφορά με το χαμηλότερο κόστος σε συνάρτηση με τα δεδομένα της προσφοράς και τα ποιοτικά κριτήρια.

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 13324/Γ2/7-2-2006 εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιπλέον, ο οδηγός του λεωφορείου υποχρεούται να παραβρεθεί στον τεχνικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Γρεβενών μία (1) ημέρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση στις εγκαταστάσεις του Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών, όπου θα προσκομίσει το ισχύον δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο., άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς επίσης και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας του με το Πρακτορείο  που θα αναλάβει την εκδρομή.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Τετάρτη, 24/01/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης.

Δεσκάτη, 11/1/2018

Ο Δ/ντής του ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης

Καραγιάννης Δημήτριος