ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

13-06-2017 Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη, όσο και στη μοριοδότηση, στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επιλογής στελεχών Γρεβενών, μέχρι και την Πέμπτη 15-06-2017.