ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

03-03-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2ου Γυμνασίου Γρεβενών για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη Βεργίνα και Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/NΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Γρεβενά, 03/03/2017

Αρ. πρωτ: 51

 

ΠΡΟΣ

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 2 - 51100 - Γρεβενά

Πληροφορίες: Δημήτριος Μιχαλόπουλος

Τηλέφωνο: 2462022219 - Fax: 2462025054

e-mail: mail@2gym-greven.gre.sch.gr


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2ου Γυμνασίου Γρεβενών για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη Βεργίνα και Θεσσαλονίκη

 

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Γρεβενών προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 και 220647/Δ2/28-12-2016 του ΥΠΠΕΘ, για την προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Α΄ τάξης του σχολείου στη Βεργίνα και Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Προορισμός: Βεργίνα - Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: 04-04-2017

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 85

Αριθμός συνοδών: 4

 

Λοιπές υπηρεσίες: Τα λεωφορεία (που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας) θα είναι στη διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για την παρακολούθηση προγραμματισμένων επισκέψεων.

Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση του σχολείου σφραγισμένες προσφορές το αργότερο έως και την Πέμπτη 09-03-2017 και ώρα 10:00.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, όπως και το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

 

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Μιχαλόπουλος