ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

18-03-2015 Πραγματοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου για τους Φιλολόγους που διδάσκουν στο Λύκειο

Πραγματοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου για τους Φιλολόγους που διδάσκουν στο Λύκειο με θέμα : Αξιολόγηση Γραπτών Ν. Γλώσσας Λυκείου, το οποίο διοργανώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων, Βαΐα Αγγέλη και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 στο Σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου/ 2ου ΓΕΛ Γρεβενών κατά τις ώρες 11.30 π.μ.-14.00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

------

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: ΤΈΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

Πόλη          : Γρεβενά

Email : ssdgrev@gmail.com

Τηλ.    : 2462353135

Κιν.: 6973656239

 

 

Γρεβενά,  11-03-2015

Αρ. Πρωτ.:   47

 

Προς : Τους Διευθυντές 2ου Γυμνασίου,ΓΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινού), των ΕΠΑΛ του νομού Γρεβενών και των  ΓΕΛ και Λυκειακών τάξεων Νεάπολης, Τσοτυλίου και Πενταλόφου νομού Κοζάνης

 

Κοιν.:

1. Προϊστάμενο Επιστημονικής &   Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπ/σης.

2. Δ/ντή Β/θμιας  Εκπ/σης Γρεβενών

3. Δ/ντή Β/θμιας  Εκπ/σης Κοζάνης

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση  Βιωματικού Εργαστηρίου  για τους Φιλολόγους που

διδάσκουν στο Λύκειο.»

ΣΧΕΤ.:  Απόφαση  Φ33/1082, 10-03-2015 Περιφερειακής Δ/ντριας  Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας.

 

Παρακαλώ, ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (φιλολόγους), που υπηρετούν στο σχολείο σας, για τη διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου  με θέμα : Αξιολόγηση Γραπτών Ν. Γλώσσας Λυκείου, το οποίο διοργανώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων, Βαΐα Αγγέλη και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 στο Σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου/ 2ου ΓΕΛ Γρεβενών κατά τις ώρες 11.30 π.μ.-14.00 μ.μ..  Το ρόλο των εποπτών και συντονιστών των ομάδων εργασίας θα έχουν, η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων κα Βάνα Αγγέλη και οι φιλόλογοι του   ΓΕΛ Νεάπολης

κος Χρήστος Γαρουφαλλίδης και  κος Χρήστος Λιάλιος.

Σκοπός του Εργαστηρίου Αξιολόγησης των γραπτών των μαθητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Λυκείου είναι η βελτίωση όχι μόνο του τρόπου αξιολόγησης/ βαθμολόγησης  των κειμένων ανάπτυξης λόγου και περίληψης αλλά και της διδασκαλίας του μαθήματος της Ν. Γλώσσας  και η, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη σύγκλιση των διδασκόντων/αξιολογητών φιλολόγων με την ανάδειξη των στοιχείων που προκαλούν τις βαθμολογικές αποκλίσεις και που, με τη σειρά τους, αποκαλύπτουν αντίστοιχες διδακτικές /μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις.

Για την πραγματοποίηση του Βιωματικού Εργαστηρίου μεθοδολογικά  θα αξιοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (ομάδες εκπ/κών με την εποπτεία συντονιστών), η βιωματική προσέγγιση  με την αξιοποίηση προς αξιολόγηση (ανώνυμων) γραπτών μαθητών Λυκείου, επιλεγμένων ώστε να ανταποκρίνονται σε μία μέση σχολική επίδοση και  η διάλεξη με την αξιοποίηση Λογισμικού Π.Π.

Το Πρόγραμμα του Βιωματικού Εργαστηρίου Αξιολόγησης Γραπτών Ν. Γλώσσας έχει ως εξής:

 

11.30π.μ - 11.45π.μ.

Προβληματική της Διόρθωσης

Γραπτών: γιατί, ποιος, πώς, τι

Βάνα Αγγέλη

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Γρεβενών & Κοζάνης

11.45π.μ.- 12.00μ.μ.

Μεθοδολογικές οδηγίες αξιολόγησης γραπτών Ν. Γλώσσας Γ΄Λυκείου(παραγωγής κειμένου και περίληψης)

Χρήστος Λιάλιος

Φιλόλογος, ΓΕΛ Νεάπολης

12.00μ.μ - 12.15μ.μ.

Πειραματική βαθμολόγηση Κριτηρίου αξιολόγησης Ν. Γλώσσας Γ΄ Λυκείου

Χρήστος Γαρουφαλλίδης

Φιλόλογος, ΓΕΛ Νεάπολης

12.15μ.μ - 13.00μ.μ.

Διόρθωση γραπτών -βαθμολογία

Ομάδες Εργασίας

13.00μ.μ - 14.00μ.μ.

Μελέτη αποκλίσεων

Ολομέλεια

 

Η πραγματοποίηση του Βιωματικού Εργαστηρίου Αξιολόγησης Γραπτών Ν. Γλώσσας Λυκείου δεν επιφέρει στο Δημόσιο δαπάνη.

Οι  διευθυντές των σχολείων καλούνται να τροποποιήσουν τα προγράμματα των παραπάνω εκπαιδευτικών την παραπάνω ημερομηνία (19-03-2015),  ώστε, κατά το δυνατόν, να μην υπάρχουν απώλειες διδακτικών ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να  λάβουν  γνώση  της παραπάνω διοργάνωσης ενυπόγραφα.

 

Με τιμή

 

Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (ΠΕ02)

ν. Γρεβενών και Κοζάνης

 

Βαΐα Ε. Αγγέλη