ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

13-02-2014 Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε β΄ ανάθεση την Ιστορία με θέμα: «Το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια...

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε β΄ ανάθεση την Ιστορία με θέμα: «Το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: θεωρητική χαρτογράφηση και διδασκαλία στην τάξη». Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου τις ώρες 12.00 - 14.00 μ.μ. στο εργαστήριο πληροφορικής του ΓΕΛ Σερβίων. Εισηγήτριες : Βαΐα Αγγέλη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Αθανασία Κουρελή, Δ/ντρια ΓΕΛ Σερβίων, καθηγ. ΠΕ02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

------

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Γρεβενά, 13-2-2014

Αρ. Πρωτ.:   11

 

Προς : Τους Διευθυντές των Λυκείων

( ΓΕΛ- ΕΠΑΛ) Σερβίων, Βελβεντού &

Γυμνασίων Σερβίων, Βελβεντού, Λιβαδερού

και Τρανοβάλτου

 

Κοιν.:

1. Προϊστάμενο Επιστημονικής &   Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπ/σης.

2.  Δ/ντή Β/θμιας  Εκπ/σης Κοζάνης

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς

 

των  κλάδων  ΠΕ02  (Φιλολόγων) και τους εκπαιδευτικούς που

 

διδάσκουν σε β΄ ανάθεση την Ιστορία

ΣΧΕΤ.:  Απόφαση  Φ33/827, 12 -02-2014 Περιφερειακής Δ/τριας  Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας.

 

 

Παρακαλώ, ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (φιλολόγους) και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε δεύτερη (β΄) ανάθεση την Ιστορία, που υπηρετούν στο σχολείο σας, για τη  διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης  με θέμα: «Το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: θεωρητική χαρτογράφηση και διδασκαλία στην τάξη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου τις ώρες 12.00 - 14.00 μ.μ. στο εργαστήριο πληροφορικής του ΓΕΛ Σερβίων.

Στο πρώτο μέρος της επιμορφωτικής συνάντησης η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Γρεβενών και Κοζάνης, κυρία Βαΐα  Αγγέλη θα παρουσιάσει τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το σχεδιασμό, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας με ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και στις εργασίες των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου.

Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστεί από τη Διευθύντρια του ΓΕΛ Σερβίων, φιλόλογο, κυρία Αθανασία Κουρελή διδακτικό σενάριο, που εφαρμόστηκε στην τάξη, με αξιοποίηση των ΤΠΕ, του υπάρχοντος ψηφιακού διδακτικού υλικού και του διαδικτύου, με τίτλο  «Αλέξανδρος, η κατάκτηση της Ανατολής».

Στο τρίτο μέρος, θα πραγματοποιηθεί αναστοχαστική  συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι  Διευθυντές των σχολείων καλούνται να τροποποιήσουν τα προγράμματα των παραπάνω εκπαιδευτικών την παραπάνω ημερομηνία (18-2-2014), ώστε, κατά το δυνατόν, να μην υπάρχουν απώλειες διδακτικών ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να  λάβουν  γνώση  της παραπάνω διοργάνωσης ενυπόγραφα.

 

 

Με τιμή

 

Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (ΠΕ02)

ν. Γρεβενών και Κοζάνης

 

Βαΐα Ε. Αγγέλη