ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

20-02-2014 Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε β΄ ανάθεση την Ιστορία με θέμα: «Το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:...

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε β΄ ανάθεση την Ιστορία με θέμα: «Το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: θεωρητική χαρτογράφηση και διδασκαλία στην τάξη». Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, τις ώρες 12.00 - 14.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Πέτρος Σιούλης (Διοικητήριο Γρεβενών. Εισηγήτριες : Βαΐα Αγγέλη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Γεωργία Δαλαμπή, καθηγήτρια ΠΕ02, 2ο Γυμνασίου Γρεβενών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

------

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Γρεβενά, 20-2-2014

Αρ. Πρωτ.:   21

 

Προς : Τους Διευθυντές Γυμνασίων, ΓΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινού), των ΕΠΑΛ του νομού Γρεβενών και των Γυμνασίων, ΓΕΛ και Λυκειακών τάξεων Νεάπολης, Τσοτυλίου και Πενταλόφου νομού Κοζάνης

 

Κοιν.:

1. Προϊστάμενο Επιστημονικής &   Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπ/σης.

2. Δ/ντή Β/θμιας  Εκπ/σης Γρεβενών

3. Δ/ντή Β/θμιας  Εκπ/σης Κοζάνης

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς

 

των  κλάδων  ΠΕ02  (Φιλολόγων) και τους εκπαιδευτικούς που

 

διδάσκουν σε β΄ ανάθεση την Ιστορία

 

ΣΧΕΤ.:  Απόφαση  Φ33/933, 20-02-2014 Περιφερειακής Δ/τριας  Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας.

 

 

 

 

 

Παρακαλώ, ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (φιλολόγους) και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε δεύτερη (β΄) ανάθεση την Ιστορία, που υπηρετούν στο σχολείο σας, για τη  διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης  με θέμα: «Το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: θεωρητική χαρτογράφηση και διδασκαλία στην τάξη». Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου τις ώρες 12.00 - 14.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Πέτρος Σιούλης (Διοικητήριο Γρεβενών).

 

Στο πρώτο μέρος της επιμορφωτικής συνάντησης η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Γρεβενών και Κοζάνης, κυρία Βαΐα  Αγγέλη θα παρουσιάσει το σχεδιασμό, τις μεθόδους διδασκαλίας (με ιδιαίτερη αναφορά στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών) και την αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας.

 

Στο δεύτερο μέρος της επιμορφωτικής συνάντησης θα παρουσιαστεί από τη φιλόλογο του 2ου Γυμνασίου Γρεβενών κυρία Γεωργία Δαλαμπή Σχέδιο Μαθήματος, που εφαρμόστηκε στην τάξη, σε διδακτική ενότητα της Αρχαίας  Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου.

 

Οι  Διευθυντές των σχολείων καλούνται να τροποποιήσουν τα προγράμματα των παραπάνω εκπαιδευτικών την παραπάνω ημερομηνία (27-2-2014), ώστε, κατά το δυνατόν, να μην υπάρχουν απώλειες διδακτικών ωρών.

 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να  λάβουν  γνώση  της παραπάνω διοργάνωσης ενυπόγραφα.

 

 

Με τιμή

 

Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (ΠΕ02)

ν. Γρεβενών και Κοζάνης

 

Βαΐα Ε. Αγγέλη