ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

10-04-2013 Προκήρυξη Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη

α) Την Υ.Α. 112843/Γ4/14-10-2005 «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής

β) Την Υ.Α. 41871/Γ4/11-4-2012 τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005«Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής .

γ) Την 30347/Γ4/20-3-2012. Προκήρυξη των Σχολικών Αγώνων Δημοτικών και Γυμνασίων  για το σχ. έτος 2011-12. (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ)

δ) Την Υ.Α. 1755/Γ4/9-1-2006 του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής

ε) Την 2/62978/0022/19-12-05«Δαπάνες Σχολικών Αγώνων», του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.200/τ.β./13-12-2006.

ζ) Την 131403/Γ4/15-11-2011 «Διοργάνωση των Αθλητικών Γιορτών Δημοτικών-Γυμνασίων σχολ. έτους 2011-12»του ΥΠΔΒΜΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής

η) Την 132722/Γ4/25-10-2012 «Προγραμματισμός των Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  σχ. έτους 2012-2013».

θ) Την 3623/18-9-2012 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης Δυτικής Μακεδονίας (Συγκρότηση Ο.Ε.Σ.Α. Γρεβενών, σχ. έτους 2012-13).

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

 

Τους  «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Ποδοσφαίρου Περιόδου Απριλίου μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους 2012-2013.Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στα Γυμνάσια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.

Το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» είναι η δημιουργία μιας νέας κυρίαρχης αθλητικής τάσης στην ελληνική  κοινωνία, τους «Δια Βίου Ασκούμενους».Ακόμη , η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς αθλητών, προπονητών ,διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες του

«ευ αγωνίζεσθαι »,έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί η συγκεκριμένη «Αθλητική Παιδεία»στις επόμενες γενιές.

Σκοπός των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» είναι η αποκέντρωση του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της αξιολόγησης των αγώνων ,η χαρά της συμμετοχής και ο συναγωνισμός με στόχο πάντα την υγεία και την Δια Βίου Άθληση.

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Α)ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

  1. 1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - ΜΙΚΤΕΣ). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.

Οι αγώνες του Ποδοσφαίρου μαθητών -μαθητριών και μικτές ομάδες Γυμνασίων θα πραγματοποιηθούν σε  ημερίδες για το Δήμο Γρεβενών (ΔΑΚ Γρεβενών) και για το Δήμο Δεσκάτης (ΔΑΚ Δεσκάτης) ως εξής:

Α. 1.Δήμος Γρεβενών

Χώρος: ΔΑΚ Γρεβενών

Ποδόσφαιρο, Τρίτη 16-4-2013 και ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

2. Δήμος Δεσκάτης

Χώρος: ΔΑΚ Δεσκάτης

Ποδόσφαιρο, Δευτέρα 15-4-2013 και ώρα έναρξης 09:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν :

α) Οι μαθητές - μαθήτριες Γυμνασίων που φοιτούν στα Γυμνάσια δίχως να λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης.

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α)Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στους αγώνες τη μαθητική αθλητική τους

ταυτότητα θεωρημένη από ιατρό και με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από

την ημέρα τέλεσης των αγώνων.

Τα δελτία που μπορεί να διαθέτουν οι μαθητές – τριες από αθλητική Ομοσπονδία γίνονται δεκτά εφόσον η ιατρική θεώρηση δεν υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα. Το δελτίο μπορεί να αντικαταστήσει την βεβαίωση του ιατρού.

β)Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ομαδικά αθλήματα (Υπόδειγμα 5 Γυμνασίου ομαδικά ).

 

Γ. Διάρκεια  αγώνα

Ποδόσφαιρο: Διάρκεια αγώνα είκοσι (20) λεπτά, χωρίς ημίχρονο.

 

Δ.Ο αριθμός των μαθητών –τριων που μετέχουν σε κάθε ομάδα είναι:

 

α) Συγκροτούνται από το κάθε Σχολείο έως δύο (2) ομάδες Αγοριών,  μία (1) ομάδα Κοριτσιών  και μία (1) ομάδα Μικτή, 17 μαθητών - μαθητριών (11Χ11) .

 

 

 

Ε. Διαδικασία διεξαγωγής

Οι αγώνες γίνονται σε ομίλους (Αγοριών – Κοριτσιών – Μικτές ) με τη διαδικασία ένας με όλους. Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων.

 

ΣΤ. Βαθμολογία

Πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η ανάδειξη νικητών αλλά η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών. Δεν θα  υπάρχει βαθμολογία και θα απονεμηθούν διπλώματα συμμετοχής σε όλους .

 

Ζ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

 

Οι καταστάσεις  δηλώσεων συμμετοχής  Ποδοσφαίρου(Υπόδειγμα 5 Γυμνασίου  ομαδικά) θα υποβάλλονται στο Γ.Φ.Α.  έως την Παρασκευή  12-4-2013.

 

Θεματικές Κατευθύνσεις

Για τους φετινούς «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Πετοσφαίρισης θεσπίστηκε από την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών ένα κεντρικό θέμα, το οποίο με την κατάλληλη βιωματική προσέγγιση και τη δέουσα υποστήριξη από διάφορους φορείς , θα συνδέσει τα αθλητικά δρώμενα με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και αθροιστικά θα οδηγήσει στην ευρύτερη παιδεία μέσω των διοργανώσεων του σχολικού αθλητισμού.

Θέμα: «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ και Ισότητα των Φύλων»

Τρόποι βιωματικής προσέγγισης :

α) Τουρνουά μικτών ομάδων Ποδοσφαίρου.

β) Ισορροπία Διαιτητών-Κριτών.

γ) Παρουσίαση εργασιών (projects) των σχολείων της περιοχής κατά την διάρκεια των αγώνων.

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.Για τους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των διαφόρων ομοσπονδιών και οι γενικές διατάξεις που εμπεριέχονται στην Υπουργική Απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ.Φ.Α και στις τροποποιήσεις αυτής.

2.Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή άλλης ειδικότητας, ο οποίος  θα βρίσκετε  σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο συνοδός είναι και προπονητής και στη διάρκεια του αγώνα μόνο αυτός θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους αναπληρωματικούς παίκτες.

3.Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών και το Δημοτικό Γυμναστήριο Καρπερού παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους και να ειδοποιήσουν τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμά μας.

4.Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

5.Απαραίτητα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να δηλώνει το κάθε σχολείο το χρώμα   της φανέλας του και να έχει μαζί του και διακριτικά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

6.Τις  μετακινήσεις των σχολικών ομάδων θα ρυθμίζει ο Διευθυντής του κάθε σχολείου.

7.Η Ιατρική κάλυψη των αγώνων θα γίνεται με ευθύνη της Ο.Ε.Σ.Α.

8.Οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί ΠΕ11 θα εκτελούν και χρέη διαιτητών – γραμματείας.

9.Τέλος, όλοι οι αρμόδιοι παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των σχετικών εγκυκλίων, για τη σωστή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Για την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών

Ο Πρόεδρος

Διευθυντής Δ.Ε. Γρεβενών

MSc Λιάμπας Θωμάς