ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

23-01-2013 Προκήρυξη Αθλητικών Εκδηλώσεων Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους 2012-2013 Α′ Φάσης.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την Γ4/112843/14-10-2005 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. - Δ/νση Φυσικής Αγωγής, που αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις των σχολείων Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπ/σης και τις τροποποιήσεις αυτής, 41871/Γ4/11-4-2012.
  2. Το 132722/Γ4/25-10-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα : Προγραμματισμός     Σχολικών Αγώνων Λυκείων και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Σχολικού Έτους 2012-2013.
  3. Το 8390/Γ4/21-01-2013  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: Έναρξη Σχολικών Αγώνων Λυκείων και Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Σχολικού Έτους 2012-2013.
  4. Την 3623/18-09-2012 απόφαση της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων  Γρεβενών σχολικού έτους 2012-2013.

 

προκηρύσσει

Την τέλεση των αγώνων Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος Λυκείων (Αγοριών - Κοριτσιών) Ποδοσφαίρου Λυκείων (Αγοριών), Καλαθοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών) και Πετοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών - Κοριτσιών) σχολικού έτους 2012-2013 ως εξής:

 

  1. 1. ΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

Ημερομηνία       : 14 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα10:30 π.μ.

Χώρος                   : Περιοχή Καστράκι Γρεβενών.

Αποστάσεις        : Λύκεια, Αγόρια 4.000 μ. και Κορίτσια 3.000 μ.

 

Κάθε σχολείο μετέχει στους αγώνες με ομάδα πέντε (5) μαθητών και ομάδα πέντε (5) μαθητριών, που πρώτευσαν στο εσωτερικό πρωτάθλημα του σχολείου τους.

Υπεύθυνους για τη μέτρηση των αποστάσεων ορίζουμε τους κ. Παπανίκο Ευάγγελο και Χαντάβα Θωμά, καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή καθηγητής άλλης ειδικότητας ή γονέας, οι οποίοι θα βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές-τριες.

 

Ηλικίες                 : Λύκεια, μαθητές-τριες που γεννήθηκαν τα έτη 1995, 96, 97 και 98

Παρακαλούνται:

  1. 1. Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών να μας διαθέσει την ημέρα του αγώνα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013, ασθενοφόρο όχημα και ανάλογο φαρμακευτικό υλικό.
  2. 2. Το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών και το Τμήμα Τροχαίας να μεριμνήσουν για την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών (ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή Καστράκι).
  3. 3. Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών να προετοιμάσει τους σχετικούς χώρους των αποδυτηρίων και να ειδοποιήσει τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμά μας.
  4. 4. Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. οι δε δηλώσεις συμμετοχής να έχουν φθάσει στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Γρεβενών έως την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 για να ετοιμαστούν τα πινάκια των αγώνων.

 

2.  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΥΚΕΙΩΝ

Ομάδες δέκα επτά (17) ατόμων

Διάρκεια αγώνα δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35´) λεπτών

1ος αγώνας :               Γενικό Λύκειο Δεσκάτης - ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης

Χώρος: Γήπεδο Δεσκάτης

Ημερομηνία:29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

2ος αγώνας :               1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών - ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών

Χώρος: Δ.Α.Κ. Γρεβενών (Γήπεδο ποδοσφαίρου)

Ημερομηνία: 31Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ

3ος αγώνας :               Νικητής 1ου αγώνα - Γενικό Λύκειο Καρπερού

Χώρος: Γήπεδο Δεσκάτης

Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου 2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ.

4ος αγώνας :               Νικητής 2ου αγώνα – 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών

Χώρος: Δ.Α.Κ. Γρεβενών (Γήπεδο ποδοσφαίρου)

Ημερομηνία:04 Φεβρουαρίου  2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

5ος αγώνας :               Νικητής 4ου αγώνα - Νικητής 3ου αγώνα

ΤΕΛΙΚΟΣ Χώρος: Δ.Α.Κ. Γρεβενών (Γήπεδο ποδοσφαίρου)

Ημερομηνία:11 Φεβρουαρίου  2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

 

3.  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΛΥΚΕΙΩΝ

Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων

Διάρκεια αγώνα τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8´) λεπτών

ΑΓΟΡΙΩΝ

1ος αγώνας :               1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών - 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών

ΤΕΛΙΚΟΣ Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1ος αγώνας :               2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών - 1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών

ΤΕΛΙΚΟΣ Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

Ημερομηνία:, 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

4.  ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΛΥΚΕΙΩΝ

Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων

Διάρκεια αγώνα δύο (2) νικηφόρα σετ των είκοσι πέντε (25) πόντων

ΑΓΟΡΙΩΝ

1ος αγώνας :               1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών - 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών

Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου 2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα10:00π.μ.

2ος αγώνας :               Γενικό Λύκειο Δεσκάτης – Γενικό Λύκειο Καρπερού

Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Δεσκάτης

Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου 2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα09:30 π.μ.

3ος αγώνας                         : Νικητής 1ου αγώνα – Νικητής 2ου αγώνα

ΤΕΛΙΚΟΣ Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

Ημερομηνία:, 11 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1ος αγώνας :               1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών - 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών

Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

Ημερομηνία:,01 Φεβρουαρίου 2013,ημέρα Παρασκευή  καιώρα11:15π.μ.

2ος αγώνας :               Γενικό Λύκειο Δεσκάτης - Γενικό Λύκειο Καρπερού

Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Δεσκάτης

Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου 2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

3ος αγώνας :               Νικητής 1ου αγώνα - Νικητής 2ου αγώνα

ΤΕΛΙΚΟΣ Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών

Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 

5. ΓΕΝΙΚΑ

 

1.Οι αγώνες θα γίνουν με τους καινούργιους κανονισμούς

2.Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή καθηγητής άλλης ειδικότητας, οι οποίοι θα βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο συνοδός είναι και προπονητής και στη διάρκεια του αγώνα μόνο αυτός θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους αναπληρωματικούς παίκτες.

3.Στους αγώνες μετέχουν μαθητές-τριες που γεννήθηκαν τα έτη 1995, 96, 97 και 98.

4.Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών και το Δημοτικό Γυμναστήριο Δεσκάτης παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους και να ειδοποιήσουν τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμά μας.

5.Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

6.Στα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει μόνο σε ένα άθλημα. Στα Λύκεια που φοιτούν μαθητές και μαθήτριες λιγότεροι από τους εκατόν είκοσι (120), στην Α’ Φάση των αγώνων, κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο αθλήματα (παρ. 4.2).

7.Τέλος, όλοι οι αρμόδιοι παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των σχετικών εγκυκλίων, για τη σωστή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

 

Για την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών

Ο Πρόεδρος

Διευθυντής Δ.Ε. Γρεβενών

MSc Λιάμπας Θωμάς

Συνημμένα Αρχεία
FileFile size
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2012-13.doc)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2012-13.doc104 Kb