ΔΔΕ Γρεβενων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αναζήτηση

23-01-2013 Προκήρυξη Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος Δημοτικών - Γυμνασίων (Αγοριών και Κοριτσιών) Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους 2012-2013 Α′ Φάσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την Γ4/112843/14-10-2005 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. - Δ/νση Φυσικής Αγωγής, που αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις των σχολείων Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπ/σης και τις τροποποιήσεις αυτής, 41871/Γ4/11-4-2012.
  2. Το 132722/Γ4/25-10-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα : Προγραμματισμός     Σχολικών Αγώνων Λυκείων και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Σχολικού Έτους 2012-2013.
  3. Την 3623/18-09-2012 απόφαση της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων  Γρεβενών σχολικού έτους 2012-2013.

 

προκηρύσσει

Την τέλεση των αγώνων Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος Δημοτικών - Γυμνασίων (Αγοριών - Κοριτσιών) σχολικού έτους 2012-2013 σε δύο ομίλους (Α όμιλος, Γρεβενών και Β όμιλος, Δεσκάτης) ως εξής:

 

ΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ

(Δημοτικών - Γυμνασίων)

Ημερομηνία       : 25 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα10:30 π.μ.

Χώρος                   : Α όμιλος, περιοχή Καστράκι Γρεβενών.

Β όμιλος, Δ.Α.Κ. Δεσκάτης

 

Αποστάσεις        : Δημοτικά, Αγόρια 1.000 μ. και Κορίτσια 1.000 μ.

Γυμνάσια, Αγόρια 3.000 μ. και Κορίτσια 2.000 μ.

Κάθε Δημοτικό μετέχει στους αγώνες με ομάδα τεσσάρων (4) μαθητών και ομάδα τεσσάρων (4) μαθητριών, που πρώτευσαν στο εσωτερικό πρωτάθλημα του σχολείου τους.

Κάθε Γυμνάσιο μετέχει στους αγώνες με ομάδα πέντε (5) μαθητών και ομάδα πέντε (5) μαθητριών, που πρώτευσαν στο εσωτερικό πρωτάθλημα του σχολείου τους.

Υπεύθυνους για τη μέτρηση των αποστάσεων ορίζουμε για τον όμιλο  Γρεβενών  τον κ. Παπανίκο Ευάγγελο και για τον όμιλο Δεσκάτης τον κ. Ρουκά Λάμπρο,  καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Ηλικίες                 : Δημοτικά, μαθητές-τριες της Τετάρτης ,Πέμπτης και Έκτης τάξης

Γυμνάσια, μαθητές-τριες που γεννήθηκαν τα έτη 1998, 99, 2000 και 2001

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εκτός από την ατομική τους κατάταξη, βαθμολογούνται και για την

απονομή ομαδικού επάθλου στο κάθε αγώνισμα. Για την βαθμολογία υπολογίζεται η κατάταξη

των τεσσάρων (4) πρώτων μαθητών-τριών του κάθε Γυμνασίου και των τριών (3) πρώτων μαθητών-τριών  του κάθε Δημοτικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

10.30     2000 μ.        Μαθητριών Γυμνασίων

10.45     3000 μ.        Μαθητών Γυμνασίων

11.00     1000 μ.        Μαθητριών Δημοτικών

11.15     1000 μ.        Μαθητών  Δημοτικών

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες, ή τεχνικοί λόγοι.

Παρακαλούνται:

  1. Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών και το Κέντρο υγείας Δεσκάτης να μας διαθέσουν  την ημέρα του αγώνα Παρασκευή25 Ιανουαρίου 2013 ,ασθενοφόρο όχημα και γιατρό.
  2. Το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών και το Τμήμα Τροχαίας να μεριμνήσουν για την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών (ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή Καστράκι).
  3. Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δεσκάτης να προετοιμάσει τους σχετικούς χώρους των αποδυτηρίων και να ειδοποιήσει τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμά  μας  .

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους καινούργιους κανονισμούς

2. Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή καθηγητής άλλης ειδικότητας ή γονέας, οι οποίοι θα βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές-τριες.

3.Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. οι δε δηλώσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2 για τα Γυμνάσια  και υπόδειγμα 6 για τα Δημοτικά)  να έχουν φθάσει στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Γρεβενών έως την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου για να ετοιμαστούν τα πινάκια των αγώνων.

4.Στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Δημοτικών - Γυμνασίων και για όλα τα αθλήματα συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο δελτίο αθλητού από Αθλητική Ομοσπονδία με ιατρική θεώρηση που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα, το δελτίο μπορεί να αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση ιατρού» του αρ.8, παρ.1, εδ.α’.

5. Καμία  δήλωση συμμετοχής  δεν  θα  γίνει  δεκτή  μετά  την  παρέλευση της  ημερομηνίας, αλλά  και  κατά  την  ημέρα  των  αγώνων.

6. Στους  τρεις (3) πρώτους μαθητές-τριες της Ατομικής  κατάταξης και στα  τρία  (3) πρώτα σχολεία του Ομαδικού κάθε κατηγορίας, απονέμονται Μετάλλια  και Διπλώματα.

Διπλώματα συμμετοχής  θα  απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

7. Τέλος, όλοι οι αρμόδιοι παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των σχετικών εγκυκλίων, για τη σωστή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Για την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών

Ο Πρόεδρος

Διευθυντής Δ.Ε. Γρεβενών

MSc Λιάμπας Θωμάς